Tumblelog by Soup.io
 • olewka
 • concubine
 • DreamingOutLoud
 • demonicsymphony
 • szaaatan
 • fyeahwhatever
 • dandyrocket
 • hannamina
 • wormstache
 • przypadkowa
 • tuclock
 • dontmakemeangry
 • toskafkee
 • grotesquemoon
 • finny
 • mao
 • angelsdemon
 • blue-berry
 • unitedsoupsfilm
 • jiggerypokeryat221bcastiel
 • msto
 • wulfy
 • katvont
 • soyouthinkyoureabitch
 • QOH1984
 • fancy-tangerine
 • enna-music
 • guyver
 • musta-enkeli
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Reposted frombluuu bluuu
7481 fec3
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatwice twice
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viamempra mempra

October 21 2017

7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viadarkanes darkanes

October 20 2017

Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin
4588 a5f3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasweetnothingg sweetnothingg
1027 78b8 500
Reposted fromenn0 enn0 vianothingiseverything nothingiseverything
5122 79f0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
8276 45ee 500
Reposted frombrumous brumous viashillenya shillenya
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viairmelin irmelin
5878 0310
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
1022 3449 500
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viamuviell muviell
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin

October 18 2017

October 17 2017

Reposted bycytatyzapachsianaSkydelanpodkreslajmnielilacwinenamehercarmenlteaerisblackdramakarolinnaaadlerek12dobbyemsonRedPenny050996hardbitchniezwyyklamendaciousdeszczowapiosenkadivigoanywherewithmesadpornzismallerOkruszekcoeurinacoffeebitchSilentForestlulunoirelexxieofbitchesandbutterfliessassygoatsoulwaxanabeejedriqbeinthekrainakredekskizzoLanouh8memaczowkackisbacktickimickifugitkaszpaqusopenheartaffiabeautifulmess
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viacolorfulvillain colorfulvillain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl