Tumblelog by Soup.io
 • olewka
 • concubine
 • DreamingOutLoud
 • demonicsymphony
 • szaaatan
 • fyeahwhatever
 • dandyrocket
 • hannamina
 • wormstache
 • przypadkowa
 • tuclock
 • dontmakemeangry
 • logorea
 • toskafkee
 • grotesquemoon
 • finny
 • mao
 • angelsdemon
 • blue-berry
 • unitedsoupsfilm
 • jiggerypokeryat221bcastiel
 • msto
 • wulfy
 • katvont
 • soyouthinkyoureabitch
 • QOH1984
 • fancy-tangerine
 • enna-music
 • guyver
 • musta-enkeli
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

8455 bf2c
Reposted fromteijakool teijakool viareloveution reloveution
6391 ef20 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viareloveution reloveution
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viareloveution reloveution
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viareloveution reloveution
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viareloveution reloveution
4818 2b0d
Reposted fromkaiee kaiee viareloveution reloveution
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viareloveution reloveution

June 21 2017

7298 9b74 500
6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

June 20 2017

9798 dcf9 500

June 18 2017

3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweetnothingg sweetnothingg
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
7817 ed57 500
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

June 15 2017

3824 2db3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl